Akú školu hľadáte?

Základná škola Bratislava V

Vyhľadané 24 škôl v databáze
Základná škola

Cirkevná základná škola - Narnia

Typ školy: Cirkevná, Beňadická 38, 85106 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Soňa Poprocká, www.narnia.sk

To ma zaujíma

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Butler Zuzana, PaedDr., www.gympaba.sk

To ma zaujíma

Súkromná bulharská základná škola, Záporožská 8, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Súkromné, Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Tsvetelina Gencheva, Mgr., www.bsou.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce

Typ školy: Štátne, Vývojová 228, 85110 Bratislava-Rusovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Rastislav Kunst, skolarusovce.edupage.org

To ma zaujíma

Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Súkromné, Prokofievova 5, 85101 Bratislava
Riaditeľ/ka: Marika Topoľská, Dipl. um., www.umeleckaskola.sk

To ma zaujíma

Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Topoľčianska 15, 85105 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Celecová Lucia, www.zusjanaalbrechta.eu

To ma zaujíma

Súkromná ZŠ s MŠ francúzsko-slovenská

Typ školy: Súkromné, M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava
www.ecolefrancaise.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Gessayova 2, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Gessayova 2, 85103 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Viera Šuleková, Mgr., www.zsgessayova.edupage.org

To ma zaujíma

Základná umelecká škola Františka Oswalda

Typ školy: Štátne, Daliborovo námestie 2, 85101 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Mgr. art. Diana Višacká, www.zuspetrzalka.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Lachova 1, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Lachova 1, 85103 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Nagy Gustáv, Mgr., www.zslachova.sk

To ma zaujíma

Súkromná základná umelecká škola, Gerulatská 2, Bratislava-Rusovce

Typ školy: Súkromné, Gerulatská 2, 85110 Bratislava-Rusovce
Riaditeľ/ka: Rovňáková Magdaléna, Mgr. art., ArtD.

To ma zaujíma

Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Cirkevná, Gercenova 10, 85101 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Ing. Helena Jánošíková, skolasvr.edupage.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Nobelovo námestie 6, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Nobelovo námestie č. 6, 85101 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: PaedDr. Valéria Fogašová, www.zsnobelba.edu.sk

To ma zaujíma

Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Súkromné, Kremnická 26, 85101 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Podstavková Ivona, PaedDr., www.ipgymnazium.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Budatínska 61, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Budatínska 61, 85106 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Štibravý Eduard, Mgr., budatinska.wz.cz

To ma zaujíma

Základná škola, Dudova 2, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Dudova 2, 85102 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Polách Antonín, RNDr., www.zsdudova.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Holíčska 50, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Holíčska 50, 85105 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Rapavá Elena, RNDr., www.zsholba.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Prokofievova 5, 85101 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Petríková Daniela, Mgr., www.zsprokofievova.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Turnianska 10, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Turnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Leštinská Daniela, RNDr., www.zstuba.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Černyševského 8, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Černyševského 8, 851 01 Bratislava
Riaditeľ/ka: Dóczyová Zora, Mgr., www.zscerba.petrzalka.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt