Akú školu hľadáte?

Základná škola Veľký Krtíš

Vyhľadané 30 škôl v databáze
Základná škola
Základná škola, Príbelce 280, Príbelce

Typ školy: Štátne, Príbelce 280, 99125 Príbelce
Riaditeľ/ka: RSDr. Blanka Ďurošová, www.zspribelce.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Ipolyi Arnold Alapiskola, Hlavná 294, Balog nad Ipľom - Ipolybalog

Typ školy: Štátne, Hlavná 294, 99111 Balog nad Ipľom
Riaditeľ/ka: Ing. Barnabás Molnár, alapiskola.balognadiplom.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Typ školy: Štátne, Na Parlagu 1, 99125 Čebovce
Riaditeľ/ka: Ing. Perla Jaskó Deáková, www.skola.cebovce.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Typ školy: Štátne, Na Parlagu 1, 99125 Čebovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Srančíková, www.skola.cebovce.sk

To ma zaujíma

ZŠ s MŠ Bušince

Typ školy: Štátne, Krtíšska 26, 99122 Bušince
Riaditeľ/ka: Mgr. Dana Strhárová, zssmsbusince.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Dolné Plachtince 34, Dolné Plachtince

Typ školy: Štátne, Dolné Plachtince 34, 99124 Dolné Plachtince
Riaditeľ/ka: Mgr. Henrieta Magdemeová, zsdolneplachtince.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola internátna, Veľká Čalomija 65

Typ školy: Štátne, Veľká Čalomija 65, 99109 Veľká Čalomija
Riaditeľ/ka: PhDr. Adriana Kalmárová, www.zsvcalomija.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Krtíšska 87, Veľké Zlievce

Typ školy: Štátne, Krtíšska 87, 99123 Veľké Zlievce
Riaditeľ/ka: Mgr. Dana Holíková, www.zsvz.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou

Typ školy: Štátne, Krtíšska 26, 99122 Bušince
Riaditeľ/ka: Mgr. Dana Strhárová, zssmsbusince.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Stredné Plachtince 33, Stredné Plachtince

Typ školy: Štátne, Stredné Plachtince 33, 99124 Stredné Plachtince
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľubica Sýkorová, www.zsstredneplachtince.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Imre Madácha 3, Dolná Strehová

Typ školy: Štátne, Imre Madácha 3, 99102 Dolná Strehová
Riaditeľ/ka: PaedDr. Anna Malatincová, skola.dolnastrehova.sk

To ma zaujíma

Cirkevná základná škola svätej Rity s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Rita Egyházi Alapiskola, Ipeľské Predmostie 74 - I, Ipeľské Predmostie

Typ školy: Cirkevná, Ipeľské Predmostie 74., 99110 Ipeľské Predmostie
Riaditeľ/ka: Mgr.Alžbeta Bukorová

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Hrušov 497, Hrušov

Typ školy: Štátne, Hrušov 497, 99142 Hrušov
Riaditeľ/ka: Mgr. Zoltán Brezovský, www.zshrusov.sk

To ma zaujíma

Základná škola, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Typ školy: Štátne, J.A.Komenského 4, 99001 Veľký Krtíš
Riaditeľ/ka: Mgr. Dušan Gálik, www.skolakom.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Závada 54, Závada

Typ školy: Štátne, Závada 54, 99121 Závada
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Trnková, www.zavada.ocu.sk

To ma zaujíma

Základná škola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 10, Vinica

Typ školy: Štátne, Školská 10, 99128 Vinica
Riaditeľ/ka: Mgr. Imrich Jusztin, www.zsmvinica.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Lipové nám. 296/28, Modrý Kameň

Typ školy: Štátne, Lipové nám. 296/28, 99201 Modrý Kameň
Riaditeľ/ka: IRNDr. Angelika Adamová

To ma zaujíma

Základná škola, Opatovská Nová Ves 86, Opatovská Nová Ves

Typ školy: Štátne, Opatovská Nová Ves 86, 99107 Opatovská Nová Ves
Riaditeľ/ka: Mgr. Dana Nováková

To ma zaujíma

Základná škola, Širákov 1, Širákov

Typ školy: Štátne, Širákov 1, 99127 Širákov
Riaditeľ/ka: Mgr. Henrieta Olnerová

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt