Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola Banská Bystrica

Vyhľadané 44 škôl v databáze

Základná škola

Typ školy: Štátne, Sitnianska 32, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: RNDr. Dana Edlingerová , www.zssitbb.edupage.org

Typ školy: Štátne, Družstevná 201, Poniky
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Janovčíková , www.poniky.sk

Typ školy: Štátne, Bakossova 5, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Margita Karaková , www.zsbakbb.edu.sk

Typ školy: Štátne, Radvanská 1, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Katarína Príbojová , www.zsradvan.info.sk

Typ školy: Súkromné, Magurská 16, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Igor Miháľ , www.skoladveruky.sk

Typ školy: Štátne, Tajovského 2, Badín
Riaditeľ/ka: Mgr. Viera Turianska, www.zsbadin.sk

Typ školy: Štátne, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Sergej Čabala, www.zssnpbb.edupage.org

Typ školy: Štátne, Skuteckého 8, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Zuzana Sedláčeková , www.zsssvbb.edu.sk

Typ školy: Štátne, Spojová 14, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Ján Chmelík , www.zsspojbb.sk

Typ školy: Štátne, Školská 622/24, Brusno
Riaditeľ/ka: Mgr. Alexander Šabo , www.zsbrusno.sk

Typ školy: Cirkevná, Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Janka Krnáčová , www.zssm.edupage.org

Typ školy: Štátne, Školská 14, Slovenská Ľupča
Riaditeľ/ka: Mgr. René Kováčik, www.zsslovlupca.edu.sk

Typ školy: Súkromné, Jána Bakossa 5, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Patrícia Bečková , www.skolaufilipa.sk

Typ školy: Súkromné, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PhDr. Monika Šabová, PhD., www.skoladracik.sk

Typ školy: Štátne, Golianova 8, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. P. Zlevský , www.zsgolbb.edu.sk

Typ školy: Štátne, Moskovská 2, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Marta Melicherová , www.zsmosbb.edu.sk

Typ školy: Štátne, Okružná 2, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Božena Hrdinová , www.zsokruznabb.edu.sk

Typ školy: Štátne, Pieninská 27, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Iveta Chmelíková , www.zspieninskabb.edupage.org

Typ školy: Štátne, Tatranská 10, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Natália Kostúrová , www.zstatranskabb.edu.sk

Typ školy: Štátne, Nám.hrdinov SNP 24, Medzibrod
Riaditeľ/ka: Mgr. Ivana Sumráková , www.zsmedzibrod.edupage.orgNajbližšie akcie na školách
10.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Diskusia
20.4.2021 20:15 - Stanislava
Tato škola už nefunguje,prečo je v zozname?
12.4.2021 18:12 - Sona
je tnajlepsia skola na svete
1.3.2021 10:16 - Kristína P.
Po skúsenostiach s inými základnými školami je to úplne perfektná škola úžasný prístup a o prístupe...
3.2.2021 15:57 - Klára
Myslím si, že táto škola dokáže kvalitne pripraviť svojich žiakov na ich budúce povolanie. Aktivity...