Akú školu hľadáte?

Vysoká škola Košický kraj

Vyhľadané 4 škôl v databáze
Vysoká škola

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Typ školy: Verejné, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Rektor/ka: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., www.upjs.sk

To ma zaujíma

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Typ školy: Verejné, Komenského 73, 041 81 Košice
Riaditeľ/ka: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (rektorka), www.uvlf.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Typ školy: Súkromné, Kukučínova 17, 040 01 Košice
Riaditeľ/ka: Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. (rektor), www.vsbm.sk

To ma zaujíma

Technická univerzita v Košiciach

Typ školy: Verejné, Letná 9, 042 00 Košice
Riaditeľ/ka: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., www.fvt.tuke.sk

To ma zaujíma

1

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt