Akú školu hľadáte?

Školy Trnavský kraj

Vyhľadané 626 škôl v databáze
Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce

Typ školy: Štátne, Horné Otrokovce 137, 92062 Horné Otrokovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Dagmar Kusá, www.zshotrokovce.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč

Typ školy: Štátne, Bernolákova 383/10, 90851 Holíč
Riaditeľ/ka: Ing. Jozef Pavlík, www.cabelkovci.sk

To ma zaujíma

Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským - Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapisko, Trhovisko 1, Dunajská Streda

Typ školy: Cirkevná, Trhovisko 1, 92901 Dunajská Streda
Riaditeľ/ka: Mgr. Teodora Aranyossyová, www.szentjanos.sk

To ma zaujíma

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106 - Nagyszarva 106

Typ školy: Štátne, Rohovce 106, 93030 Rohovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Eva Ivány, www.rohovce.sk/obec-2/skola

To ma zaujíma

Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha

Typ školy: Štátne, Kráľovská 16, 90901 Skalica
Riaditeľ/ka: Jozef Nejedlík, www.zusskalica.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Hlavná 299 Horné Saliby

Typ školy: Štátne, Hlavná 299, 92503 Horné Saliby
Riaditeľ/ka: Mgr. Eva Konečná, zshsaliby.szm.com

To ma zaujíma

Základná škola Vilka Šuleka

Typ školy: Štátne, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo
Riaditeľ/ka: Mgr. Alena Jurdová, zsvsuleka.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola

Typ školy: Štátne, M. R. Štefánika 30, 92001 Hlohovec
Riaditeľ/ka: PaedDr. Danica Bartoňová, zsstefhlo.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola, Teodora Tekela 1, Trnava

Typ školy: Verejné, Teodora Tekela 1, 91701 Trnava
Riaditeľ/ka: PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD., msttekelatrnava.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola J. Palárika, Majcichov 536, Majcichov

Typ školy: Štátne, Majcichov 536, 91922 Majcichov
Riaditeľ/ka: PhDr. PaedDr. Martin Bodis,PhD., zsmajcichov.edupage.sk

To ma zaujíma

Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Rybárska 1093/2, Šamorín

Typ školy: Štátne, Rybárska 1093/2, 93101 Šamorín
Riaditeľ/ka: Mgr. Mészáros Péter, www.zscorvin.sk

To ma zaujíma

Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda

Typ školy: Cirkevná, Beňovského 371/45, 92203 Vrbové
Riaditeľ/ka: Roman Zima, DiS. art., www.czusvrbove.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava

Typ školy: Štátne, elokované pracovisko MŠ, Okružná 27, 917 01 Trnava
Riaditeľ/ka: Mgr. Emília Benedikovičová, www.zsatomovatt.sk

To ma zaujíma

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Námestie Svätej trojice 4, Gabčíkovo

Typ školy: Štátne, Námestie Svätej trojice 1042/4, 93005 Gabčíkovo
Riaditeľ/ka: Bc. Gabriela Ilková, www.zusgabcikovo.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany

Typ školy: Štátne, Mojmírova 98, 92101 Piešťany
Riaditeľ/ka: Mgr. Rudolf Kollár, www.zsmojmirova.edupage.org

To ma zaujíma

Športové gymnázium Jozefa Herdu

Typ školy: Štátne, Jána Bottu 31, 91787 Trnava
Riaditeľ/ka: Mgr. Jozef Jančovič, www.gymbott.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Štúrova 1115, Šaštín - Stráže

Typ školy: Štátne, Štúrova 1115, 90841 Šaštín - Stráže
Riaditeľ/ka: Ing. Ľubomír Galuš, www.zssastin.info

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským - József Attila Alapiskola, Školská 492, Trhová Hradská

Typ školy: Štátne, Školská 492, 93013 Trhová Hradská
Riaditeľ/ka: Mgr. Ladislav Bognár, www.sulinet.eu

To ma zaujíma

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Hlavná 120, Horná Potôň

Typ školy: Štátne, Hlavná 120, 93036 Horná Potôň
Riaditeľ/ka: Mgr. Zoltán Horváth, www.zshornapoton.edupage.org

To ma zaujíma

Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica

Typ školy: Štátne, Námestie slobody 3, 90901 Skalica
Riaditeľ/ka: RNDr. Božena Stúpalová, www.gymskalica.edu.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt