Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta hospodárskej informatiky

Škola je súčasťou tejto školy:
Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta hospodárskej informatiky

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Telefón: 02/67295709
E-mail: lucia.ondrusovaE-maileuba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Dolnozemská cesta 1
852 35  Bratislava
IČ:
399 957
Telefón:
02/67295709
E-mail:
WWW:
Dekan/ka:
prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. (dekan)
Kontaktná osoba
Meno:
Ing. Lucia Ondrušová, PhD.
E-mail:

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách