Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta zdravotníctva

Škola je súčasťou tejto školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku

Fakulta zdravotníctva

Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok

Telefón: +421 44 4304317
E-mail: studijne.fzE-mailku.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Nám. A. Hlinku 48
034 01  Ružomberok
IČ:
37801279
Telefón:
+421 44 4304317
+421918 722 182
E-mail:
WWW:
Dekan/ka:
prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
Kontaktná osoba
Meno:
Ing. Jana Pudišová
Telefón:
+421918 722 182
E-mail:

Popisok

Viac info na:
www.ku.sk/index.php/index.php/fakulty-a-pracoviska/fakulta-zdravotnictva/fz-uchadzaci-o-studium/fz-prijimacie-konanie

www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-zdravotnictva1

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách