Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola Bratislavský kraj

Vyhľadané 203 škôl v databáze

Základná škola

Typ školy: Štátne, Vazovova 4, Bratislava-Staré Mesto
Riaditeľ/ka: Müller Karol, Ing. , www.zsvazovova.sk

Typ školy: Štátne, Grösslingová 48, Bratislava-Staré Mesto
-

Typ školy: Štátne, Pankúchova 4, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Rác Štefan, Mgr. , www.zspankuchova.stranka.info

Typ školy: Štátne, Komenského 3, Bernolákovo
Riaditeľ/ka: Barbora Rigóová, Mgr., www.zskomber.edu.sk

Typ školy: Štátne, Školská 7, Tomášov
Riaditeľ/ka: Sarková Zuzana, Mgr. , zstomasov.sk

Typ školy: Štátne, Nám. 4. apríla 16, Marianka
Riaditeľ/ka: Smidová Tatiana, Mgr. , www.marianka.sk/skola.html

Typ školy: Štátne, Kulíškova 8, Bratislava-Ružinov
Riaditeľ/ka: Snehotová Antónia, PaedDr. , www.zskuliskova.sk

Typ školy: Štátne, Hargašova 5, Bratislava-Záhorská Bystrica
Riaditeľ/ka: Kaliariková Zuzana, PaedDr. , www.zshargaba.edu.sk

Typ školy: Štátne, Hlavná 37, Vysoká pri Morave
Riaditeľ/ka: Benca Pavel , zsvysmor.edupage.org

Typ školy: Štátne, Fándlyho 20, Senec
Riaditeľ/ka: Škriečka Gabriel, Mgr.art. , www.zussenec.sk

Typ školy: Štátne, Plavecký Štvrtok 351, Plavecký Štvrtok
Riaditeľ/ka: Czagaňová Emília, Mgr. , www.zsplavstvrtok.edu.sk

Typ školy: Štátne, 113, Čataj
Riaditeľ/ka: Fabóová Silvia, Mgr. , zscataj.edupage.org

Typ školy: Štátne, Trnková 1, Bratislava-Jarovce
Riaditeľ/ka: Tancer Ľubomír, Mgr. , zstrnba.edu.sk

Typ školy: Štátne, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves
Riaditeľ/ka: Golaisová Eleonora, RNDr. , www.zsadubceka.sk

Typ školy: Štátne, Jesenského 6, Bratislava-Staré Mesto
Riaditeľ/ka: Zavřelová Viera, PaedDr. , www.jesenba.edu.sk

Typ školy: Štátne, Jeséniova 54, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Ing. Zuzana Salíniová

Typ školy: Cirkevná, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Ing. Helena Jánošíková, skolasvr.edupage.sk/

Typ školy: Štátne, Jablonec 59, Jablonec
Riaditeľ/ka: Oscitá Štěpánka, Mgr. , zs1-4jablonec.edupage.sk

Typ školy: Štátne, Hlavná 82, Viničné
Riaditeľ/ka: Chrappová Jana, Mgr. , www.zsvinicne.edupage.org

Typ školy: Štátne, Nobelovo námestie č. 6, Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: PaedDr. Valéria Fogašová, www.zsnobelba.edu.skNajbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Diskusia
1.3.2021 10:16 - Kristína P.
Po skúsenostiach s inými základnými školami je to úplne perfektná škola úžasný prístup a o prístupe...
3.2.2021 15:57 - Klára
Myslím si, že táto škola dokáže kvalitne pripraviť svojich žiakov na ich budúce povolanie. Aktivity...
2.2.2021 14:58 - Katarína
Ja si myslím,že sošpg je jedna úžasná stredná škola ktorá dokáže perfektne pripraviť na budúcnosť. U...
2.2.2021 13:58 - Patrícia
Aj keď škola nie je ľahká, ale o to niekedy lepšie, nám ponúka veľa možností vo vzdelaní do budúcna,...