Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola Banská Bystrica

Vyhľadané 44 škôl v databáze

Základná škola

Typ školy: Štátne, Sitnianska 32, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: RNDr. Dana Edlingerová , www.zssitbb.edupage.org

Typ školy: Štátne, Tajovského 2, Badín
Riaditeľ/ka: Mgr. Viera Turianska, www.zsbadin.sk

Typ školy: Štátne, Družstevná 201, Poniky
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Janovčíková , www.poniky.sk

Typ školy: Štátne, Bakossova 5, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Margita Karaková , www.zsbakbb.edu.sk

Typ školy: Štátne, Radvanská 1, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Katarína Príbojová , www.zsradvan.info.sk

Typ školy: Súkromné, Magurská 16, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Igor Miháľ , www.skoladveruky.sk

Typ školy: Štátne, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jarmila Buková , www.zssnpbb.edupage.org

Typ školy: Štátne, Skuteckého 8, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Zuzana Sedláčeková , www.zsssvbb.edu.sk

Typ školy: Štátne, Spojová 14, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Ján Chmelík , www.zsspojbb.sk

Typ školy: Štátne, Školská 622/24, Brusno
Riaditeľ/ka: Mgr. Alexander Šabo , www.zsbrusno.sk

Typ školy: Cirkevná, Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Janka Krnáčová , www.zssm.edupage.org

Typ školy: Štátne, Školská 14, Slovenská Ľupča
Riaditeľ/ka: Mgr. René Kováčik, www.zsslovlupca.edu.sk

Typ školy: Súkromné, Jána Bakossa 5, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Patrícia Bečková , www.skolaufilipa.sk

Typ školy: Súkromné, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PhDr. Monika Šabová, PhD., www.skoladracik.sk

Typ školy: Štátne, Golianova 8, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. P. Zlevský , www.zsgolbb.edu.sk

Typ školy: Štátne, Moskovská 2, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Marta Melicherová , www.zsmosbb.edu.sk

Typ školy: Štátne, Okružná 2, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Božena Hrdinová , www.zsokruznabb.edu.sk

Typ školy: Štátne, Pieninská 27, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Iveta Chmelíková , www.zspieninskabb.edupage.org

Typ školy: Štátne, Tatranská 10, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Natália Kostúrová , www.zstatranskabb.edu.sk

Typ školy: Štátne, Nám.hrdinov SNP 24, Medzibrod
Riaditeľ/ka: Mgr. Ivana Sumráková , www.zsmedzibrod.edupage.orgNajbližšie akcie na školách
12.11.2019 - Deň otvorených dverí
13.11.2019 - Deň otvorených dverí
14.11.2019 - Deň otvorených dverí
15.11.2019 - Deň otvorených dverí
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Diskusia
3.10.2019 00:49 - Šklamaný rodič
Túto školu sme vybrali pre nášho syna kvôli benefitom uvedeným na stránke. Očakávali sme, že tu prac...
26.6.2019 14:45 - marcela tipanova
dobrý deň vám prajem chcela som sa opitat či náhodou nepotrebujete upratovačku alebo pomocnú silu...
9.6.2019 21:30 - Anonym
Pani riaditeľka je veľmi milá osoba. Komunikácia s ňou je na vysokej Úrovni. A ďakujem jej za povz...
24.5.2019 10:51 - Stránka skolky
https://msazovska.edupage.org/ všetky informácie na stránke.