Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola Košický kraj

Vyhľadané 454 škôl v databáze

Materská škola

Typ školy: Štátne, Jána Švermu 8, Michalovce
Riaditeľ/ka: Bc. Emília Koribaničová , msjsmi.edupage.org

Typ školy: Štátne, Jenisejská 24, Košice
Riaditeľ/ka: Margita Jančišinová , msjenisejska.sk

Typ školy: Štátne, Palín 104, Palín
Riaditeľ/ka: Ing. Eva Tchuriková (tc. 0911205600) , www.zssmspalin.edupage.org

Typ školy: Štátne, Budapeštianska 3, Košice
Riaditeľ/ka: PaedDr. Lenka Adzimová , www.msbudka3.com

Typ školy: Štátne, Hlavná 3, Krompachy
Riaditeľ/ka: PaedDr. Medvecová Lýdia, www.mskrompachy.edupage.org

Typ školy: Štátne, Ipeľská 10, Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Silvia Bošnovičová , msipelska.sk

Typ školy: Štátne, Prakovce 307, Prakovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Dagmar Vargová, www.zsprakovce.edu.sk

Typ školy: Cirkevná, Rehoľná 2, Košice-Krásna N/Hornádom
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Sabolová , www.cszkrasnake.edu.sk

Typ školy: Cirkevná, Krosnianska 6, Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Kavaschová, mssvbernadety.edupage.org

Typ školy: Cirkevná, Farská 1, Michalovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Lucia Máťošová, www.cmsterezky.sk

Typ školy: Cirkevná, Ul. Zeleného stromu 14, Rožňava
Riaditeľ/ka: Eva Ujházyová , www.ecav-rv.sk/ecms

Typ školy: Štátne, Bajany 161, Bajany
Riaditeľ/ka: Korpova Ružena , www.bajany.sk

Typ školy: Štátne, Brezová 260, Brezina
Riaditeľ/ka: Bc. Dana Gašparová , www.obecbrezina.sk/skolstvo

Typ školy: Štátne, Dúbravka 236, Dúbravka
Riaditeľ/ka: Jaroslava Blahutová , msdubravka.webnode.sk/o-nas/

Typ školy: Štátne, Iňačovce 141, Iňačovce
Riaditeľ/ka: Slávka Macková , www.obecinacovce.sk/-materska-skola

Typ školy: Štátne, Jovsa 182, Jovsa
Riaditeľ/ka: Jana Čičatková , www.obecjovsa.sk/materska-skola

Typ školy: Štátne, Kaľava 64, Kaľava
Riaditeľ/ka: Iveta Kandriková , www.kalava.sk/materska-skola/

Typ školy: Štátne, Belehradská 6, Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Katarína Holováčová , www.msbelehradska.extel.sk

Typ školy: Štátne, Bernolákova 14, Košice
Riaditeľ/ka: Bc. Elena Krempaská , www.msbernolakova.sk

Typ školy: Štátne, Dénešova 53, Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Katarína Lukáčová , www.ms-denesova.sk/sk/domovNajbližšie akcie na školách
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Mobilfest
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Diskusia
1.3.2021 10:16 - Kristína P.
Po skúsenostiach s inými základnými školami je to úplne perfektná škola úžasný prístup a o prístupe...
3.2.2021 15:57 - Klára
Myslím si, že táto škola dokáže kvalitne pripraviť svojich žiakov na ich budúce povolanie. Aktivity...
2.2.2021 14:58 - Katarína
Ja si myslím,že sošpg je jedna úžasná stredná škola ktorá dokáže perfektne pripraviť na budúcnosť. U...
2.2.2021 13:58 - Patrícia
Aj keď škola nie je ľahká, ale o to niekedy lepšie, nám ponúka veľa možností vo vzdelaní do budúcna,...