Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola Banská Bystrica

Vyhľadané 56 škôl v databáze

Materská škola

Typ školy: Štátne, Družstevná 201, Poniky
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Janovčíková , www.poniky.sk

Typ školy: Štátne, Tajovského 2, Badín
Riaditeľ/ka: Mgr. Viera Turianska, www.zsbadin.sk

Typ školy: Súkromné, Rudlovská 53, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jana Sitárová, www.jahodkasdc.sk

Typ školy: Štátne, Radvanská 26, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Janka Vyletelová, ms-radvan26.webnode.sk

Typ školy: Cirkevná, Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Janka Krnáčová , www.zssm.edupage.org

Typ školy: Cirkevná, Ul.T.Andrašovana 44, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Janka Krnáčová, www.zssm.eduupage.org

Typ školy: Štátne, Družby 3, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Perla Snopková , www.msdruzbybb.sk

Typ školy: Štátne, Tajovského 2, Badín
Riaditeľ/ka: Mgr. Viera Turianska

Typ školy: Štátne, Strelníky 42, Strelníky
Riaditeľ/ka: Mgr. Gabriela Sedláková

Typ školy: Štátne, 9. mája 26, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: A. Sršňová

Typ školy: Štátne, Buková 22, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. E. Miková

Typ školy: Štátne, Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Zuzana Lynch , www.materska_skola.szm.sk

Typ školy: Štátne, Kremnička 22, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: M. Chlumecká

Typ školy: Štátne, Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Bc. Ivana Navrátilová , www.materskaskola.sk

Typ školy: Štátne, Radvanská 28, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. I. Sitková

Typ školy: Štátne, Tulská 25, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. O. Betková

Typ školy: Štátne, Ul.29.augusta 14, Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Bc. E. Šávoltová

Typ školy: Štátne, Podkonice 284, Podkonice
Riaditeľ/ka: Mgr. Vladimíra Turčanová

Typ školy: Štátne, Priechod 179, Priechod
Riaditeľ/ka: Marta Kmeťová

Typ školy: Štátne, Vlkanová 115, Vlkanová
Riaditeľ/ka: Mgr. Drahomíra KotočováNajbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.