Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola, Benkova 34, Nitra

Základná škola, Benkova 34, Nitra

Benkova 34, 94911 Nitra

Telefón: 37/7731011
Fax: 37/7731015
E-mail: benkova34E-mailgmail.com

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Benkova 34
94911  Nitra
Telefón:
37/7731011
37/77310 16
Fax:
37/7731015
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
PaedDr. Róbert Harmata

Popisok

Škola zameraná na:
1.vzdelávanie v klasických triedach
2.vzdelávanie v špeciálnych triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
3.práca so žiakmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími p.

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Mobilfest
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.