Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola Fintice

Základná škola Fintice

Grófske nádvorie 209/2, 08216 Fintice

Telefón: 51/7766329
Fax: 0517766329
E-mail: zsfinticeE-mailgmail.com

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Grófske nádvorie 209/2
08216  Fintice
Telefón:
51/7766329
918499449
Fax:
0517766329
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Ing. Marcela Žideková
Kontaktná osoba
Meno:
Ing. Marcela Žideková
Telefón:
0918499449
E-mail:

Fotografie školy

Popisok

Základná škola Fintice sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí malebnej obce neďaleko mesta Prešov.Je plneorganizovanou školou s právnou subjektivitou. Súčasťou školy je školský klub detí, školská jedáleň, moderná telocvičňa a krásny školský areál. Škola je po rozsiahlej rekonštrukcii exteriéru a interiéru. V súčasnosti má 10 tried a 2 oddelenia školského klubu detí. Navštevuje ju 204 žiakov z Fintíc a spádovej obce Záhradné.Vo výchovno - vzdelávacom procese sa zameriavame na vyučovanie cudzích jazykov - ANJ od 1. ročníka, RUJ od 6. ročníka, IKT, environmentálnu výchovu a šport. Je vybavená veľmi pekne zariadenými triedami a odbornými učebňami - 2 učebne IKT a jedna učebňa jazykov. Odborné učebne sú vybavené modernou IT technikou - PC, notebooky, dataprojektory, talčiarne, kamera, eBeam tabule.Dlhodobou víziou školy je vychovávať zdravé, vzdelané, pracovité a úspešné deti.Škola je zapojená do viacerých projektov - Otvorená škola, Zelená škola, Strom života, Správaj sa normálne.V rámci záujmovej činnosti ponúkame kvalitné voľnočasové aktivity v 18 krúžkoch zameraných na tanec - folklórny súbor Pantlička, šport- futbal, basketbal, bedminton, florbal, anglický jazyk, počítače, environmentálnu výchovu, zdravotnícku prípravu a umeleckú činnosť. V škole aktívne pracuje Žiacky parlament, ktorý sa zapája do prípravy a organizovania školských akcií. Máme svoj školský časopis - Školské bubliny, logo a webovú stránku, na ktorej nájdete viac informácií o našej škole.

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
arrow
arrow
arrow
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica
www.sha.sk
Súkromná hotelová akadémia
arrow
arrow
Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom
www.dti.sk/
Vysoká škola DTI
Chcete na toto miesto pridať vašu školu, kliknite TU.
Najbližšie akcie na školách
22.2.2024 - Deň otvorených dverí
26.2.2024 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.