Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava-Vrakuňa

Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava-Vrakuňa

Kaméliová 10, 82107 Bratislava-Vrakuňa

Telefón: 2/45245962
E-mail: officeE-mailmskameliova.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Kaméliová 10
82107  Bratislava-Vrakuňa
Telefón:
2/45245962
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Slováková Lucia

Popisok

Materská škola má spolu 11 tried.
Patrí k nej elokované pracovisko n Hnileckej ulici č. 2, kde sú 4 triedy pre deti od 3 - 6 rokov. Budova na Kaméliovej ulici má 7 tried kde sú deti od 2,5 - 6 rokov.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.