Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola

Materská škola

Jurkovičova 17, 08001 Prešov

Telefón: 51 777 50 11 , +421 911215966 - riaditeľka školy
Fax: +421 51 777 50 66
E-mail: riaditelE-mailmsjurkovicova.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Jurkovičova 17
08001  Prešov
Telefón:
51 777 50 11 , +421 911215966 - riaditeľka školy
51 777 50 50 - vedúca školskej jedálne
51 777 50 77 - ekonomické oddelenie
Fax:
+421 51 777 50 66
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Tatiana Daráková
Kontaktná osoba
Meno:
Tatiana Daráková
Telefón:
+421 911 215966
E-mail:

Popisok

12 tried,sauna,telocvičňa
280 detí
Školský vzdel.program Hravo a zdravo
Nadštandardné aktivity - saunovanie, plávanie rodičov a detí,možnosťvýučby základov korčuľovania a lyžovania,tanečná príprava,

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.