Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

Hlavná 54, 04501 Moldava nad Bodvou

Telefón: 55/4602139
Fax: +42055/4602435
E-mail: spopsmoldavaE-mailmail.t-com.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Hlavná 54
04501  Moldava nad Bodvou
Telefón:
55/4602139
Fax:
+42055/4602435
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
PaedDr. Štefan Liszkai
Kontaktná osoba
Meno:
PaedDr. Štefan Liszkai
Telefón:
0915801802
E-mail:

Popisok

Na škole sa študujú dva študijné odbory - 37656 technika a prevádzka dopravy, študijný odbor 63416 škola podnikania so stupňom vzdelania ISCED 3A (štvorročné štúdium ukomčené maturitnou skúškou)obidva zvlášť v dvoch vyučovacích jazykoch - slovenskom a maďarskom.
Odbor technika a prevádzka dopravy pripraví odborníkov diaľkovej dopravy, logistiky a dopravných služieb, osobnej, automobilovej, nákladnej, kamiónovej dopravy, autoopravárenstva, dopravnej polície, emisnej kontroly a STK, obchodnej siete automobilov a autosúčiastok, likvidátorov škôd v poisťovníctve, pripraví na vysokoškolské štúdium.
Odbor škola podnikania pripraví odborníkov pre účtovníctvo, administratívu a personalistiku, finančné hospodárenie, marketing, manažment, bankovníctvo, daňovníctvo, poisťovníctvo, na založenie a vedenie súkromného podniku, na riadenie podnikateľských cieľov organizácie. Pripraví na vysokoškolské štúdium.
Počas štúdia môžu absolventi získať:
- vodičský preukaz skupiny A1, B, T, C1
- zváračský preukaz
- žeriavnický preukaz
- sociálne štipendium až do 42,31€/mesiac
- motivačné štipendium až 50€/mesiac
- dvojročnú prax v KUENZ-SK s.r.o. Kechnec
- trojročnú pracovnú zmluvu v KUENZ-SK s.r.o. po skončení štúdia
- titul reprezentanta FK BODVA - mladší a starší dorast
- možnosť ubytovania v školskom internáte už od 4€/mesiac
- barmanský kurz

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.