Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium, Biskupa Királya 5, Komárno - Komárom

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium, Biskupa Királya 5, Komárno - Komárom

Biskupa Királya 5, 94501 Komárno

Telefón: 035/7731312
Fax: 035/7731313
E-mail: postaE-mailsjg.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Biskupa Királya 5
94501  Komárno
Telefón:
035/7731312
Fax:
035/7731313
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Imre Andruskó
Kontaktná osoba
Meno:
Tibor Fonód
E-mail:

Popisok

Škola má 514 študentov a 22 tried, vzdelávací proces zabezpečuje 40-členný profesorský zbor. Máme 15 tried so 4-ročným štúdiom a 8 tried s 8-ročným štúdiom.

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách
22.2.2024 - Deň otvorených dverí
26.2.2024 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.