Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy Žilinský kraj

Vyhľadané 36 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Denná, 5 rokov, maturitná skúška
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
Denná, 5 rokov, maturitná skúška
Súkromná Spojená škola EDUCO
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Súkromná Spojená škola EDUCO
Denná, 3 roky, štátna skúška
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Denná, 3 roky, štátna skúška
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Denná, 3 roky, výučný list
Spojená škola


Najbližšie akcie na školách
3.4.2020 - Prijímacie konanie
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.