Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy Žilinský kraj

Vyhľadané 44 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Diaľkové, 3 roky, štátna skúška
Fakulta riadenia a informatiky
Denná, 2 roky, štátna skúška
Fakulta riadenia a informatiky
Denná, 3 roky, štátna skúška
Fakulta riadenia a informatiky
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Denná, 3 roky, záverečná skúška
Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
Denná, 3 roky, záverečná skúška
Súkromná Spojená škola EDUCO
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Spojená škola
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola polytechnická
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Spojená škola
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Spojená škola


Najbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.