Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy Trenčiansky kraj

Vyhľadané 34 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Spojená katolícka škola
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola letecko - technická,
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola letecko - technická,
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola letecko - technická,
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava


Najbližšie akcie na školách
3.4.2020 - Prijímacie konanie
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.