Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor autoopravár (2487 H)

Kód odboru
2487 H
Názov odboru
autoopravár
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Záverečná skúška
Určené pre
Chlapci

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83, Lučenec

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
3.2.2021 - ONLINE Deň otvorených dverí
6.2.2021 - Individuálne prehliadky školy
11.2.2021 - Deň otvorených dverí
12.2.2021 - Deň otvorených dverí
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.