Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor operátor drevárskej a nábytkárskej výroby (3341 K)

Kód odboru
3341 K
Názov odboru
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
výberové konanie podľa prospechu a výsledkov Testovania
Prospech
3
Určené pre
Chlapci

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.