Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu (6324 M)

Kód odboru
6324 M
Názov odboru
Manažment regionálneho cestovného ruchu
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
SJL, MAT
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný vykonávať odborné ekonomické činnosti, najmä prispievať k rozvoju cestovného ruchu v obci či regióne. Je schopný samostatne vykonávať manažérske činnosti strednej úrovne a ekonomicko-technologické čin

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo
Hattalova 968/33, Námestovo

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.