Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Stavebná výroba (3686 F)

Kód odboru
3686 F
Názov odboru
Stavebná výroba
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
2
Ukončenie štúdia
Záverečná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
Nie
Určené pre
Chlapci
Poznámky
Poskytuje možnosť žiakom zo základných škôl, ktorí majú rôzne problémy a nedokážu ukončiť základnú školu, priestor na jej zvládnutie. Obrovskou výhodou pri tejto forme štúdia je i to, že žiaci môžu absolvovať Kurz na doplnenie základného vzdelania.

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
18.6.2019 - II. kolo prijímacieho konania na 4-ročné štúdium
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.