Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor umeleckoremeselné spracúvanie dreva - rezbárske práce (8504 K 02)

Kód odboru
8504 K 02
Názov odboru
umeleckoremeselné spracúvanie dreva - rezbárske práce
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
talentová skúšky
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Stredná priemyselná škola
Bardejovská 24, Prešov

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Mobilfest
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.