Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor elektromechanik - silnoprúdová technika (2683 H)

Kód odboru
2683 H
Názov odboru
elektromechanik - silnoprúdová technika
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Výučný list
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí vyhovejú podmienkam kritérií prijímacieho konania (zdravotná spôsobilosť pre odbor potvrdená lekárom v prihláške, úspešné ukončenie 9 ročníka, uchádzač nie je žiakom inej strednej školy)
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
možnosť výberu duálneho systému vzdelávania v spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Lipová 8, Handlová

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.