Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Kaderník (6456 2)

Kód odboru
6456 2
Názov odboru
Kaderník
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Záverečná skúška
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:v pracovných pozíciách kaderník, súkromný podnikateľ v kaderníckych službách

Tento odbor ponúka:

Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, Dolný Kubín
SNP 1202/14, Dolný Kubín

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Mobilfest
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.