Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Umenie (39)

Kód odboru
39
Názov odboru
Umenie
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Diaľkové
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Štátna skúška
Prijímacia skúška
1.skúška z cudzieho jazyka 2.umelecký výkon, ústny pohovor s prezentáciou rámcového projektu k téme dizertačnej práce Požiadavky na prijímacie skúšky doktorandského študijného programu sú zverejnené na www.fmu.aku.sk – prijímacie konanie
Cena
1400 EUR
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
doktorandský študijný program Hudobné umenie/externá forma štúdia zameranie: dirigovanie zboru; hra na klávesových nástrojoch; sláčikové nástroje; dychové nástroje; gitara; cimbal; vokálna interpretácia; kompozícia; školné -2300,€ občania mimo SR

Tento odbor ponúka:

Fakulta múzických umení
Kollárova 22, Banská Bystrica

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

TOP školy
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica
www.sha.sk
Súkromná hotelová akadémia
Chcete na toto miesto pridať vašu školu, kliknite TU.
Najbližšie akcie na školách
18.10.2023 - Deň otvorených dverí
25.10.2023 - Deň otvorených dverí
25.10.2023 - Deň otvorených dverí
27.10.2023 - Deň otvorených dverí
30.10.2023 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.