Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor správca inteligentných a digitálnych systémov (2571 K )

Kód odboru
2571 K
Názov odboru
správca inteligentných a digitálnych systémov
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
písomná skúška z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Odbor pripravuje absolventov pre Priemysel 4.0, digitálnej ekonomiky a digitálnej spoločnosti.Absolvent bude rozumieť digitálnym procesom v podnikoch, prevádzkovaní digitálnych služieb, podporovať organizácie pri ich digitálnej transformácii.

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Lipová 8, Handlová

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.3.2021 - Prijímacie konanie
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.