Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor ekonomika a manažment podniku (bPEMe_15)

Kód odboru
bPEMe_15
Názov odboru
ekonomika a manažment podniku
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Diaľkové
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
Test Všeobecných predpokladov, Test z cudzieho jazyka podľa výberu uchádzača
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Od povinnosti vykonať "prijímačky" sú oslobodení uchádzači, ktorí sa zúčastnia celoslovenskej ekonomicky zameranej súťaže do 30. 04. 2020 alebo absolvujú testy Scio s percentilom >= 60. https://phf.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie

Tento odbor ponúka:


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
27.1.2020 - Deň otvorených dverí
29.1.2020 - Deň otvorených dverí
30.1.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.