Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Technik drevárskych CNC zariadení - 01 drevárska výroba (3345 K )

Kód odboru
3345 K
Názov odboru
Technik drevárskych CNC zariadení - 01 drevárska výroba
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
SJL a MAT
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR v experimentálnom overovaní. Študijný odbor reaguje na nové výrobné trendy. Odborná príprava je zameraná na programovanie, nastavovanie, obsluhu a údržbu CNC zariadení.Po ukončení štúdia absolvent získa výučný list a maturitné vysvedče

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

TOP školy
Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.