Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (7902 J 74 )

Kód odboru
7902 J 74
Názov odboru
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
5
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
5 - ročné štúdium bilingválne s druhým vyučovacím jazykom anglickým: 1 trieda - 30 žiakov; Pís. skúška zo SJL a MAT, pís. test na overenie všeob. študijných predpokladov, všeobecných jaz. schopností a zručností v ANJ na úrovni A2. Termín: 24.03.2020
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Golianova 68, Nitra

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
7.10.2022 - INDIVIDUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ !!!
11.10.2022 - Deň otvorených dverí
12.10.2022 - Deň otvorených dverí
14.10.2022 - INDIVIDUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ !!!
21.10.2022 - INDIVIDUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ !!!
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.