Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor 7902 J gymnázium (4-ročné) (7902 J )

Kód odboru
7902 J
Názov odboru
7902 J gymnázium (4-ročné)
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
4 - ročné štúdium; 3 triedy - - všeobecnej triede, - anglickej triede, - informatickej triede. Prijímacia skúška: písomný test zo SJL a MAT; Termín konania skúšky pre žiakov 9. roč. ZŠ: I. termín – 11. máj 2020, II. termín - 14. máj 2020
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Golianova 68, Nitra

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
27.10.2021 - Deň otvorených dverí
4.11.2021 - Deň otvorených dverí
18.11.2021 - Deň otvorených dverí
26.1.2022 - Deň otvorených dverí
8.2.2022 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.