Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor 7902 J gymnázium (4-ročné) (7902 J )

Kód odboru
7902 J
Názov odboru
7902 J gymnázium (4-ročné)
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
4 - ročné štúdium; 3 triedy - možnosť výberu štúdia v programe anglickej triedy, informatickej triedy, všeobecnej triedy Prijímacia skúška: písomný test zo SJL a MAT; Termín konania skúšky pre žiakov 9. roč. ZŠ: I. termín – 2. máj 2024, II. termín - 6.
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Golianova 68, Nitra

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

TOP školy
arrow
arrow
arrow
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica
www.sha.sk
Súkromná hotelová akadémia
arrow
arrow
Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom
www.dti.sk/
Vysoká škola DTI
Chcete na toto miesto pridať vašu školu, kliknite TU.
Najbližšie akcie na školách
18.10.2023 - Deň otvorených dverí
25.10.2023 - Deň otvorených dverí
25.10.2023 - Deň otvorených dverí
27.10.2023 - Deň otvorených dverí
30.10.2023 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.