Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor právo (6835R00)

Kód odboru
6835R00
Názov odboru
právo
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
. Prijímacia skúška sa uskutoční z týchto oblastí: a) Dejepis v rozsahu stredoškolského učiva, b) Náuka o spoločnosti v rozsahu stredoškolského učiva : - dejiny filozofie, - základy práva (vrátane Ústavy SR), - základy ekonómie a ekonom
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Právnická fakulta
Kováčska 26, Košice

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.3.2021 - Prijímacie konanie
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.