Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení (3658 K)

Kód odboru
3658 K
Názov odboru
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Určené pre
Chlapci

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
Štefánikova 1550/20, Humenné

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
7.10.2022 - INDIVIDUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ !!!
11.10.2022 - Deň otvorených dverí
12.10.2022 - Deň otvorených dverí
14.10.2022 - INDIVIDUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ !!!
21.10.2022 - INDIVIDUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ !!!
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.