Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Ochrana osôb a majetku pred požiarom (3964 M)

Kód odboru
3964 M
Názov odboru
Ochrana osôb a majetku pred požiarom
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
SJL, MAT
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Po úspešnom ukončení štúdia absolvent získa maturitné vysvedčenie a potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany.

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.