Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Strojný mechanik (2464 H)

Kód odboru
2464 H
Názov odboru
Strojný mechanik
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Výučný list
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
nie
Určené pre
Chlapci
Poznámky
Absolvent je pripravený na výkon povolania v oblasti oceľových konštrukcií, ovláda práce spojené s prípravou profilových materiálov na montáž oceľových konštrukcií stavieb a mostov.

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
18.6.2019 - II. kolo prijímacieho konania na 4-ročné štúdium
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.