Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor mechanik nastavovač (2411 K)

Kód odboru
2411 K
Názov odboru
mechanik nastavovač
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
MAT/SJL
Prospech
2
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Kritériá pre prijatie žiaka 1. Žiaci, ktorí v 9. ročníku nemali zníženú známku zo správania. 2. Úspešné vykonanie prijímacích skúšok ( prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou z profilových predmetov – slovenského jazyka a literatúry a z matemat

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava-Petržalka
Vranovská 4, Bratislava-Petržalka

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.