Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor prevádzka a ekonomika dopravy (3760 M)

Kód odboru
3760 M
Názov odboru
prevádzka a ekonomika dopravy
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
30.3.2020 - Prijímacie konanie
1.4.2020 - Deň otvorených dverí
1.4.2020 - Zápis do 1. ročníka
2.4.2020 - Zápis do 1. ročníka
3.4.2020 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.