Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor mechanizátor lesnej výroby (4575H )

Kód odboru
4575H
Názov odboru
mechanizátor lesnej výroby
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Záverečná skúška
Určené pre
Chlapci

Tento odbor ponúka:

Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Kollárova 10, Prešov

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.