Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Diskusia

Základná škola s materskou školou, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto

Diskusia a recenzie tejto školy

« späť na profil školy

Súhlasím | Nesúhlasím |
Milí rodičia, vážení priatelia školy, Pokiaľ chcete, aby z Vašich ratolestí vyrástli úspešné a hodnoverné osobnosti, základná škola na Českej ulici je správnym vzorom a odzrkadlením vhodného a stabilného základu pre budúcnosť žiaka. Etický, korektný a vľúdny prístup vzbudzuje dôveryhodnosť, efektivitu pri učení a stabilný rozvoj osobnosti, nesporných individuálnych predností dieťaťa, ústretový, prívetivý a kultivovaný pedagogický vzor, ktorý neúnavné dbajú nie len o vynikajúce výsledky žiakov, ale i správnu etiketu a morálku, ktorá sa hravou a ostrieľanou formou do žiakov pestuje. Nejeden človek vyšiel zo základnej školy na Českej ulici ako osobnosť, na ktorú sa nezabúda.

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.