Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Prijímacie konanie

Marec
Streda
25
25. 3. 2020 - Prijímacie konanie
Jún
Pondelok
8
8. 6. 2020 - Prijímacie konanie
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Prihlášku na prijímacie skúšky spolu s overenými kópiami záverečných vysvedčení z každého ročníka štúdia, overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiou dokladu o zaplatení stanoveného poplatku, musí uchádzač poslať do 31. marca 2020.
Jún
Piatok
12
12. 6. 2020 - Prijímacie konanie
TOP školy
Najbližšie akcie na školách
12.11.2019 - Deň otvorených dverí
13.11.2019 - Deň otvorených dverí
14.11.2019 - Deň otvorených dverí
15.11.2019 - Deň otvorených dverí
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.