Akú školu hľadáte?

Základná škola Poltár

Vyhľadané 12 škôl v databáze
Základná škola
Základná škola s materskou školou

Typ školy: Štátne, Banská 116/47, 98522 Cinobaňa
Riaditeľ/ka: RNDr. Stanislav Čop, www.zscinobana.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola Slobody 2, Poltár

Typ školy: Štátne, Slobody 2, 98701 Poltár
Riaditeľ/ka: Mgr. Radoslav Urbančok, www.zsslobody.sk

To ma zaujíma

Základná umelecká škola, Železničná 6, Poltár

Typ školy: Štátne, Železničná 6, 98701 Poltár
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľuboslava Slebodníková, zuspt.eu

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou

Typ školy: Štátne, Štúrova 70, 98505 Kokava nad Rimavicou
Riaditeľ/ka: Mgr. Janka Gondová, www.zskokava.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, SNP 158/20, Kalinovo

Typ školy: Štátne, SNP 158/20, 98501 Kalinovo
Riaditeľ/ka: Mgr. Vladimír Melo, www.zskalinovo.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Hrnčiarska Ves 82, Hrnčiarska Ves

Typ školy: Štátne, Hrnčiarska Ves 82, 98013 Hrnčiarska Ves
Riaditeľ/ka: Mgr. Katarína Adamová, zshrnciarskaves.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Hlavná 333, Hrnčiarske Zalužany

Typ školy: Štátne, Hlavná 333, 98012 Hrnčiarske Zalužany
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Vycudilová, zshzaluzany.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola

Typ školy: Štátne, Hlavná ulica 86/29, 98526 Málinec
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľuboslav Jablonský, www.zsmalinec.sk

To ma zaujíma

Základná škola s Materskou školou Utekáč

Typ školy: Štátne, Utekáč 821, 98506 Utekáč
Riaditeľ/ka: Mgr. Rastislav Brezňák

To ma zaujíma

Základná škola, Školská 3, Poltár

Typ školy: Štátne, Školská 3, 98701 Poltár
Riaditeľ/ka: Mgr. Eva Dirbáková

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Uhorské 244, Uhorské

Typ školy: Štátne, Uhorské 244, 98525 Uhorské
Riaditeľ/ka: Mgr. Drahomíra Balážová

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Utekáč 821, Utekáč

Typ školy: Štátne, Utekáč 821, 98506 Utekáč
Riaditeľ/ka: Mgr. Janka Piliariková

To ma zaujíma

1

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt