Akú školu hľadáte?

Základná škola Lučenec

Vyhľadané 45 škôl v databáze
Základná škola

Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

Typ školy: Štátne, Ulica Vajanského 2844/47, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Kamenská, www.zsvajanlc.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Typ školy: Štátne, Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Andrea Novodomská, www.zshal7lc.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Dravce 220 - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Nagydaróc 220

Typ školy: Štátne, Veľké Dravce 220, 98542 Veľké Dravce
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Balážová, www.zsmvelkedravce.edupage.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Hany Ponickej

Typ školy: Štátne, Družstevná 11, 98511 Halič
Riaditeľ/ka: Mgr. Radoslav Čičmanec, www.zshalic.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Hany Ponickej

Typ školy: Štátne, Družstevná 11, 98511 Halič
Riaditeľ/ka: Mgr. Radoslav Čičmanec, zshalic.edupage.org/text13

To ma zaujíma

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, Fiľakovo

Typ školy: Štátne, Záhradnícka 2a, 98601 Fiľakovo
Riaditeľ/ka: PhDr. Zoran Ardamica, PhD., www.zusfilakovo.sk

To ma zaujíma

Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo

Typ školy: Štátne, Farská lúka 64/B, 98601 Fiľakovo
Riaditeľ/ka: Mgr.Šimko Štefan, www.mocsaryai.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola

Typ školy: Štátne, Mládežnícka 7, 98601 Fiľakovo
Riaditeľ/ka: Mgr. Roland Bozó, zsmfilakovo.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Radzovce 418, Radzovce

Typ školy: Štátne, Radzovce 418, 98558 Radzovce
Riaditeľ/ka: PaedDr. Uršula Tóthová, www.zsradzovce.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Veľké Dravce

Typ školy: Štátne, Veľké Dravce 220, 98542 Veľké Dravce
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Balážová, www.zsvelkedravce.edupage.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Lúčna 8, Divín

Typ školy: Štátne, Lúčna 8, 98552 Divín
Riaditeľ/ka: Mgr. Aneta Zvarová, zsdivin.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Belina 185, Belina

Typ školy: Štátne, Belina 185, 98601 Belina
Riaditeľ/ka: Mgr. Ildikó Csányiová, zsbelina.edupage.org

To ma zaujíma

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9, Lučenec

Typ školy: Cirkevná, T. G. Masaryka 9, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Mariana Vinarčíková, czssvjanabosca.sk

To ma zaujíma

Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, Lučenec

Typ školy: Súkromné, Gemerská cesta 1, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: RNDr. Vladimír Fekiač, www.sgymlc.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Školská 9, Lovinobaňa

Typ školy: Štátne, Školská 9, 98554 Lovinobaňa
Riaditeľ/ka: RNDr. Katarína Golianová, www.zslovinobana.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Školská 116, Ružiná

Typ školy: Štátne, Školská 116, 98552 Ružiná
Riaditeľ/ka: Mgr. Alžbeta Pretáková, www.zsruzina.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola - Alapiskola, Holiša č. 61, Holiša

Typ školy: Štátne, Holiša 61, 98557 Holiša
Riaditeľ/ka: Mgr. Eleonóra Fehérová, www.zs-aiholisa.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Trenč 98, Trenč

Typ školy: Štátne, Trenč 98, 98532 Trenč
Riaditeľ/ka: Mgr. Veronika Tóthová, trenc.sk

To ma zaujíma

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Šávoľ 51, Šávoľ

Typ školy: Štátne, Šávoľ 51, 98541 Šávoľ
Riaditeľ/ka: Mgr. Monika Molnár, www.zssavol.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s Materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec

Typ školy: Štátne, Ulica bratrícka 355/19, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Andrea Novotná, www.zsbratlc.edu.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt