Akú školu hľadáte?

Stredná škola Žilina

Vyhľadané 27 škôl v databáze
Stredná škola

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

Typ školy: Štátne, Sasinkova 45, 1001 Žilina
Riaditeľ/ka: Mgr.Mária Patylová, www.sospza.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka

Typ školy: Cirkevná, Saleziánska 18, 01001 Žilina
Riaditeľ/ka: Mgr. Janka Školová, www.sjoroza.sk

To ma zaujíma

Konzervatórium

Typ školy: Štátne, J. M. Hurbana 48, 01001 Žilina
Riaditeľ/ka: Mgr. art. Milan Oravec, ArtD., www.konza.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina

Typ školy: Štátne, Predmestská 82, 010 01 Žilina
Riaditeľ/ka: Ing. Ľubomír Schvarc, www.spospredza.edu.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola stavebná

Typ školy: Štátne, Tulipánová 2, 01162 Žilina
Riaditeľ/ka: Ing. Josef Ilčík, PhD., sosstavebna.sk

To ma zaujíma

Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica

Typ školy: Štátne, Hlavná 2, 010 09 Žilina
Riaditeľ/ka: Mgr. Katarína Paulíková, sszaby.sk

To ma zaujíma

Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina

Typ školy: Cirkevná, J. M. Hurbana 44, 01001 Žilina
Riaditeľ/ka: Mgr. Lucia Kajanová, www.gsf.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka

Typ školy: Cirkevná, Saleziánska 18, 010 01 Žilina
Riaditeľ/ka: Igor Pecha, www.sos.sdb.sk

To ma zaujíma

Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, Žilina

Typ školy: Súkromné, Závodská cesta 2961, 01001 Žilina
Riaditeľ/ka: Mgr. Daniel Haščík, sosss.edupage.org

To ma zaujíma

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris

Typ školy: Súkromné, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica
Riaditeľ/ka: Mgr. Tomáš Milata, www.proscholaris.sk

To ma zaujíma

Spojená škola - Stredná športová škola a SOŠD

Typ školy: Štátne, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
Riaditeľ/ka: PaedDr. Peter Hruška, www.sportovaskolaza.sk

To ma zaujíma

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Typ školy: Štátne, Veľká okružná 32, 01157 Žilina
Riaditeľ/ka: JUDr. Jana Tomaníčková, www.oavoza.sk

To ma zaujíma

Spojená škola-Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina

Typ školy: Štátne, Rosinská cesta 4, 01008 Žilina
Riaditeľ/ka: Ing. Mária Wienerová, www.sportovaskolaza.sk

To ma zaujíma

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina

Typ školy: Štátne, Veľká okružná 22, 01001 Žilina
Riaditeľ/ka: Mgr. Adriana Randíková, www.gvoza.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina

Typ školy: Štátne, Komenského 50, 1001 Žilina
Riaditeľ/ka: Ing. Ľubomír Králik, www.soseza.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola dopravná

Typ školy: Štátne, Rosinská 3126/2, 010 08 Žilina
Riaditeľ/ka: Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, www.sosdza.sk

To ma zaujíma

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina

Typ školy: Cirkevná, Vysokoškolákov 13, 1008 Žilina
Riaditeľ/ka: Mgr. Juraj Gregor, www.oata.sk

To ma zaujíma

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, Žilina

Typ školy: Súkromné, Hálkova 2968/22, 1001 Žilina
Riaditeľ/ka: Ing. Václav Dostálek, www.skolaumenia.sk/zilina

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola stavebná

Typ školy: Štátne, Veľká okružná 25, 01001 Žilina
Riaditeľ/ka: Ing. Lukáš Játy, PhD., spssza.edupage.org

To ma zaujíma

Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina

Typ školy: Štátne, Hlinská 31, 010 01 Žilina
Riaditeľ/ka: Ing. Helena Milčevová, www.hazilina.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt