Akú školu hľadáte?

Stredná škola Banská Bystrica

Vyhľadané 20 škôl v databáze
Stredná škola

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu

Typ školy: Štátne, Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Tibor Sedlický, www.konzervatoriumbb.sk

To ma zaujíma

Stredná športová škola

Typ školy: Štátne, Trieda SNP 54, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jozef Smekal, www.sgbb.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola informačných technológií, J.G.Tajovského 30, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, J.G.Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing.Štefan Balogh, www.sos-it.sk

To ma zaujíma

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Kremnička 10, 97405 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Milan Ponický, stavebnabb.edupage.org

To ma zaujíma

Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Komenského 18, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PhDr. Iveta Onušková, www.gasbb.edupage.org

To ma zaujíma

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Mládežnícka 51, 97404 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Alena Paulová, gmkbb.edupage.org

To ma zaujíma

Súkromná obchodná akadémia

Typ školy: Súkromné, Dolná 54, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing. Eva Medveďová, soabb.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, J.G.Tajovského 24, 97429 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Michal Straka, www.szsbb.eu

To ma zaujíma

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Typ školy: Štátne, Tajovského 25, 97409 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Marek Balážovič, PhD., www.gjgt.sk

To ma zaujíma

Stredná zdravotnícka škola

Typ školy: Štátne, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Michal Straka, www.szsbb.eu

To ma zaujíma

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Pod Bánošom 80, 97411 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing. Pavel Fiľo, www.sosbanbb.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola automobilová ako súčasť Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Školská 7, 97590 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing. Ján Žuffa, sosabb.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola elektrotechnická ako organizačná zložka Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing. Ján Žuffa, www.sosebb.edupage.org

To ma zaujíma

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica

Typ školy: Cirkevná, Hurbanova 9, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľubomír Kopál, www.kgsm.sk

To ma zaujíma

Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha

Typ školy: Štátne, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Lívia Žuffová, oatabb.edupage.org

To ma zaujíma

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica

Typ školy: Cirkevná, Skuteckého 5, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Slavomír Hanuska, egymbb.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola podnikania ako organizačná zložka spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Školská 7, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing. Ján Žuffa, sos-podnikaniebb.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 5, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Školská 5, 97590 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: RNDr. Jozef Grom, bystrickahotelka.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, M.Hurbana 6, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, M.Hurbana 6, 97518 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing. Kamil Kordík, www.spsjm.sk

To ma zaujíma

Spojená škola - Stredná odborná škola stavebná, Stredná priemyselná škola stavebná

Typ školy: Štátne, Kremnička 10, 97405 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Milan Ponický, www.stavebnabb.eu

To ma zaujíma

1

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt