Akú školu hľadáte?

Školy Košice I

Vyhľadané 68 škôl v databáze

Základná umelecká škola - výtvarný odbor

Typ školy: Štátne, Kováčska 43, 040 01 Košice
Riaditeľ/ka: PaedDr. Marko Bačo, www.zuskosice.sk

To ma zaujíma

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Typ školy: Štátne, Poštová 9, 04252 Košice
Riaditeľ/ka: RNDr. Marián Ružička, www.gympos.sk

To ma zaujíma

Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice

Typ školy: Súkromné, Tatranská 10, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Zuzana Dutkovič, anglicka-skolka.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Obrancov mieru 20, Košice

Typ školy: Štátne, Obrancov mieru 20, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Monika Nagyová, www.mskuriatko.sk

To ma zaujíma

Súkromná základná umelecká škola Boby Brelly

Typ školy: Súkromné, Hroncova 23, 4001 Košice
Riaditeľ/ka: MgA. Angelika Žulová, www.brellart.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice

Typ školy: Štátne, Masarykova 19/A, 040 01 Košice
Riaditeľ/ka: PaedDr. Radoslav Lukács, www.zsmasarykovake.edupage.org

To ma zaujíma

Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice

Typ školy: Cirkevná, Škultétyho 10, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Martin Ilavský, www.egjak.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Typ školy: Súkromné, Kukučínova 17, 040 01 Košice
Riaditeľ/ka: Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. (rektor), www.vsbm.sk

To ma zaujíma

Konzervatórium, Timonova 2, Košice

Typ školy: Štátne, Timonova 2, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr.art. Aneta Hollá, ArtD., konke.sk

To ma zaujíma

Technická univerzita v Košiciach

Typ školy: Verejné, Letná 9, 042 00 Košice
Riaditeľ/ka: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., www.fvt.tuke.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Bruselská 18, Košice

Typ školy: Štátne, Bruselská 18, 4013 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Štefan Fabian, zsbruselska.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola, Čínska 24, Košice

Typ školy: Štátne, Čínska 24, 04013 Košice
Riaditeľ/ka: Bc. Július Bodnárik, www.mscinska.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Rumanova 4, Košice

Typ školy: Štátne, Rumanova 4, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Eva Pačaiová, msrumanova.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice-Ťahanovce

Typ školy: Štátne, Želiarska 4, 4013 Košice-Ťahanovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Viera Kuliková, www.zszelke.edu.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

Typ školy: Štátne, Lermontovova 1, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Michal Mitrík, PhD., www.stavke.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice

Typ školy: Štátne, Bocatiova 1, 4001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Ján Miglec, sosbocatiuske.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola - Óvoda

Typ školy: Štátne, Zádielska 4, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Lucia Lukácsová, mszadielska.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

Typ školy: Štátne, Grešákova 1, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Eva Matejová, www.ipari.sk

To ma zaujíma

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice

Typ školy: Cirkevná, Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Riaditeľ/ka: PhDr. Eva Lakatošová, www.szssvalzbety.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice

Typ školy: Štátne, Komenského 2, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Rastislav Friga, www.priemyslovka.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt