Akú školu hľadáte?

Školy Banská Bystrica

Vyhľadané 123 škôl v databáze

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Pod Bánošom 80, 97411 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing. Pavel Fiľo, www.sosbanbb.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa

Typ školy: Cirkevná, Nám.Štefana Moysesa 23, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Michal Chrenka, www.zssm.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola automobilová ako súčasť Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Školská 7, 97590 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing. Ján Žuffa, sosabb.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola elektrotechnická ako organizačná zložka Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing. Ján Žuffa, www.sosebb.edupage.org

To ma zaujíma

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica

Typ školy: Cirkevná, Hurbanova 9, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľubomír Kopál, www.kgsm.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Trieda SNP 20, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Sergej Čabala, www.zssnpbb.edupage.org

To ma zaujíma

Rodinná škola

Typ školy: Súkromné, Lazovná 6, 974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr.Janka Leitnerová, www.rodinnaskola.sk

To ma zaujíma

Leticia - jazyková škola

Typ školy: Súkromné, Námestie slobody 9, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PhDr. Regina Pinková, www.nemcinabb.sk

To ma zaujíma

Súkromné detské centrum Jahôdka

Typ školy: Súkromné, Rudlovská 53, 97411 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jana Sitárová, www.jahodkasdc.sk

To ma zaujíma

Súkromná základná škola, Jána Bakossa 5, Banská Bystrica

Typ školy: Súkromné, Jána Bakossa 5, 97590 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Patrícia Bečková, www.skolaufilipa.sk

To ma zaujíma

Súkromná základná škola, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Typ školy: Súkromné, Mládežnícka 51, 97404 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PhDr. Monika Šabová, PhD., www.skoladracik.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Tatranská 10, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Tatranská 10, 97411 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Natália Kostúrová, www.zstatranskabb.edu.sk

To ma zaujíma

Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha

Typ školy: Štátne, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Lívia Žuffová, oatabb.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola, 9. mája 26, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, 9. mája 26, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: A. Sršňová, skolka9maja.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Školská 4, Selce

Typ školy: Štátne, Školská 4, 97611 Selce
Riaditeľ/ka: PaedDr. Ján Chladný, www.zsselce.edu.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Družby 3, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Družby 3, 97404 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Perla Snopková, www.msdruzbybb.sk

To ma zaujíma

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica

Typ školy: Cirkevná, Skuteckého 5, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Slavomír Hanuska, egymbb.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Spojová 14, 97404 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Šárka Kováčová, www.zsspojbb.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola podnikania ako organizačná zložka spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Školská 7, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing. Ján Žuffa, sos-podnikaniebb.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola, Radvanská 26, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Radvanská 26, 97405 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Janka Vyletelová, ms-radvan26.webnode.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt