Akú školu hľadáte?

Školy Považská Bystrica

Vyhľadané 65 škôl v databáze

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: Ing. Ján Kunovský, sospb.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, Slov. partizánov 1132/52, 01701 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Tibor Macháč, www.spspb.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Sídl. Stred 44/1, Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, Stred 44/1, 01701 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Daniela Kudlaňáková, www.zsstredpb.edupage.org

To ma zaujíma

Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, Jesenského 259/6, 01744 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: PhDr. Katarína Dudrová, www.oapb.edupage.sk

To ma zaujíma

Jazyková škola Trenčín, elokované pracovisko Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, Jesenského 259/6, 01701 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: Běla Kaduková, www.sjspb.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Prečín 275, Prečín

Typ školy: Štátne, Prečín 275, 018 15 Prečín
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jana Kardošová, www.precin.eu/materska-skola

To ma zaujíma

Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Zuzana Slaninková, www.zsnemocnicna.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica

Typ školy: Cirkevná, Moyzesova 1, 01701 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Eva Iliašová, zsmoyzespb.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná zdravotnícka škola, Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: PhDr. Mária Jandová, PhD., szspovb.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Udiča 248

Typ školy: Štátne, Udiča č. 248, 01801 Udiča
Riaditeľ/ka: Mgr. Marika Hajdúchová, zsmsudica.webnode.sk

To ma zaujíma

Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, Školská 234/8, 01701 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Pavel Mikuláš, www.gympb.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, Školská 235/10, 01701 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Soňa Kovárová, www.zsskolpb.edu.sk

To ma zaujíma

Súkromná hotelová akadémia, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica

Typ školy: Súkromné, M. R. Štefánika 148/27, 1701 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Dagmar Ondrášiková, PhD., www.hotelakziveny.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, m.č. Považ.Podhradie 169, 01704 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Dagmar Chrabačková, www.zspodhradpb.edu.sk

To ma zaujíma

Elokované pracovisko Orlové 94, Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, m. č. Orlové 94, 1701 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Valkárová, www.ms-mierova.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Plevník - Drienové 255, Plevník - Drienové

Typ školy: Štátne, Plevník - Drienové 255, 1826 Plevník - Drienové
Riaditeľ/ka: Adriana Živná, www.ms.plevnik-drienove.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Rozkvet 2024, Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, elokovaná pracovisko Rozkvet 2017/39, 01701 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: Žuffová Marta, www.msrozkvetacik.php5.sk

To ma zaujíma

Základná škola Dominika Tatarku, Plevník - Drienové 284, Plevník - Drienové

Typ školy: Štátne, Plevník - Drienové 284, 01826 Plevník - Drienové
Riaditeľ/ka: PaedDr. Dagmara Smataníková, www.zsplevnik.sk

To ma zaujíma

Materská škola, A. Grznára 1441, Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, A. Grznára 1441, 1701 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: Eva Zimányiová, www.msgrznara.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica

Typ školy: Štátne, Železničná 74, 1701 Považská Bystrica
Riaditeľ/ka: Jaroslava Kračková, www.mszeleznicna.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt