Akú školu hľadáte?

Školy Nové Zámky

Vyhľadané 153 škôl v databáze
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky

Typ školy: Štátne, Pod kalváriou 1, 94001 Nové Zámky
Riaditeľ/ka: RNDr. Darina Karvajová, MPH, www.szsnz.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo

Typ školy: Štátne, Svätého Štefana 81, 94303 Štúrovo
Riaditeľ/ka: Ing. František Valko, www.facebook.com/SOSSturovo

To ma zaujíma

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Typ školy: Štátne, Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
Riaditeľ/ka: PaedDr. Eurydika Stankovičová, www.hosnz.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky

Typ školy: Štátne, Jesenského 1, 94062 Nové Zámky
Riaditeľ/ka: Ing. Jana Marenčáková, sosdasnz.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky

Typ školy: Štátne, Nitrianska cesta 61, 94001 Nové Zámky
Riaditeľ/ka: Ing. Katarína Töröková, sosstavnz.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany

Typ školy: Verejné, Nitrianska 61, 942 01 Šurany
Riaditeľ/ka: Ing. Juraj Hámorník, sostsurany.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou

Typ školy: Štátne, Hlavné námestie 2, 94131 Dvory nad Žitavou
Riaditeľ/ka: Ing. Peter Patay, www.sosdvory.sk

To ma zaujíma

Spojená škola s o.z.:STREDNÁ PRIEM.ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ S. A.JEDLIKA-Jedlik Ányos Elekt.Szakközépiskola a OA-Ke.Akadém, Komárňanská 28, Nové Zámky

Typ školy: Štátne, Komárňanská 28, 94075 Nové Zámky
Riaditeľ/ka: PaedDr. Lucia Takácsová, www.spojenaskolanz.edupage.org

To ma zaujíma

Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky

Typ školy: Štátne, M. R. Štefánika 16, 94061 Nové Zámky
Riaditeľ/ka: Milan Holota, gymnz.edupage.org

To ma zaujíma

Spojená škola s o.z.:Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Komárňanská 28, Nové Zámky

Typ školy: Štátne, Komárňanská 28, 94075 Nové Zámky
Riaditeľ/ka: PaedDr. Lucia Takácsová, www.spojenaskolanz.edupage.org

To ma zaujíma

Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár

Typ školy: Štátne, Letomostie 3, 94061 Nové Zámky - Érsekújvár
Riaditeľ/ka: PaedDr. Zuzana Peternai, PhD., www.pazmangymnz.edupage.sk

To ma zaujíma

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA s org. zložkami: Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi Magánakadémia, Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakkozépiskola

Typ školy: Súkromné, Svätého Štefana 36, 94301 Štúrovo
Riaditeľ/ka: PaedDr. Emília Szitásová, www.1soa-sturovo.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou

Typ školy: Štátne, Hlavné námestie 14, 94131 Dvory nad Žitavou
Riaditeľ/ka: PaedDr. Anna Kijaček Rošková, www.zsdvory.webatu.com

To ma zaujíma

Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola, Kamenín 494, Kamenín - Kéménd

Typ školy: Štátne, Kamenín 494, 94357 Kamenín - Kéménd
Riaditeľ/ka: Mgr. Judita Tímár, www.psakemend.eu

To ma zaujíma

Materská škola, Námestie Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky

Typ školy: Štátne, Námestie Gy. Széchényiho 3, 94058 Nové Zámky
Riaditeľ/ka: Mgr. Iveta Smoláriková

To ma zaujíma

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Pozba 5, Pozba

Typ školy: Štátne, Hlavná 1., 94151 Pozba
Riaditeľ/ka: Gabriela Czaniková, materska-skola-ovoda-pozba.web

To ma zaujíma

Katolícka spojená škola

Typ školy: Cirkevná, Andovská 4, 94052 Nové Zámky
Riaditeľ/ka: Katarína Hozlárová, czsnovezamky.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Adyho 6, Štúrovo

Typ školy: Štátne, Adyho 6, 94301 Štúrovo
Riaditeľ/ka: PaedDr. Adriana Laczaová, www.zssturovo.edupage.sk

To ma zaujíma

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 1, Pozba

Typ školy: Štátne, Hlavná 1, 94151 Pozba
Riaditeľ/ka: Mgr. Andrea Szabóová, www.zspozba.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, Školská 39, Nána

Typ školy: Štátne, Školská 39, 94360 Nána
Riaditeľ/ka: PaedDr.Anita Szúnyogh, www.obecnana.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt